Porcja informacji na temat amunicji stosowanej w karabinku  Mauser 98k
* ** *** **** ***** **** *** ** *

Nabój 7,92 x 57 Mauser - bardzo popularny nabój karabinowy kalibru 7,92 mm o długoœci łuski 57mm. Najpopularniejszy nabój karabinowy używany podczas II wojny œwiatowej do zasilania większoœci typów karabinów i karabinów maszynowych. Stosowany między innymi do karabinów Kar 98K,Gew41/43, oraz wielu innych, także karabinów maszynowych stosowanych jako uzbrojenie samolotów, pojazdów i piechoty. Zgodnie z nazewnictwem niemieckim nabój ten był nazywany Infanteriepatrone 7,9mm (nabój piechoty) lub 7,9mm - Militärpatrone (nabój wojskowy) lub Mauser - Standardmunition 7,92x57 (standardowa amunicja Mausera). W krajach anglosaskich znany jest do dziœ jako 8 mm Mauser. Różnica w nazewnictwie wynika ze sposobu pomiaru œrednicy przewodu lufy, 8 mm to œrednica wraz z głębokoœciš bruzd gwintowania.

W czasie II wojny œwiatowej wyprodukowano ponad 10.475.000 sztuk tej amunicji z czego ok 80-90% stanowiła amunicja z pociskiem sS, po 8% SmK i SmK L'spur, 4-7% lS, 1-2% SmK(H) i ok. 1% lS L'spur.

Przebijalnoœć standardowego pocisku sS:

Dla drewna sosnowego
850 mm z odległoœci 100 m
650 mm z odległoœci 400 m
450 mm z odległoœci 800 m
100 mm z odległoœci 1.800 m

Dla żelaza

10 mm z odległoœci 300 m
7 mm z odległoœci 550 m

Dla stali

5 mm z odległoœci 100 m
3 mm z odległoœci 600 m

Rodzaje i parametry pocisków:

sS - schweres Spitzgeschoss (ciężki ostrołukowy)

 • długoœć - 35 mm
 • masa:
  • pocisku - 12,8 g
  • naboju - 27 g
 • energia poczštkowa: 3.700 J do 4.500 J (dla wzmocnionej amunicji typu V-Patrone) - zależna od typu amunicji i typu broni.
 • prędkoœć poczštkowa - 755 m/s
   

SmK - Spitzgeschoss mit Kern (ostrołukowy z utwardzonym rdzeniem stalowym)

 • długoœć - 37,2 mm
 • masa pocisku - 11,5 g

SmK L'spur - SmK Leuchtspur (pocisk SmK smugowy) spalajšcy się na dystansie ok. 900 m. Używany jako znacznik przy strzelaniach nocnych z karabinów maszynowych. Wkładany do taœm amunicyjnych naprzemiennie z innymi typami (co kilka nabojów).

lS - leichtes Spitzgeschoss (lekki ostrołukowy z rdzeniem aluminiowym) - używany do strzelań przeciwlotniczych

 • masa pocisku - 5,5 g
 • prędkoœć poczštkowa - 925 m/s

lS L'spur - lS Leuchtspur (pocisk lS smugowy)

 • długoœć - 37,2 mm
 • masa pocisku - 6,1 g

PmK - Phosphor mit Stahlkern (fosforowy z rdzeniem stalowym) - używany w V-Patrone wzmocnionej amunicji lotniczej dla karabinów MG 17

B - Beobachtung (obserwacyjny - mały ładunek fosforowy wybuchajšcy przy trafieniu) - używany bardzo rzadko z amunicjš B-Patrone

SmK(H) - SmK Hartkern - (pocisk SmK z rdzeniem wolframowym) - przeciwpancerny

 • długoœć:
  • pocisku - 28,2 mm
  • rdzenia - 22,5 mm
 • masa pocisku - 12,5 g
 • Przebijalnoœć płyty stalowej ustawionej pod kštem 90° przez pocisk SmK(H) - 20 mm z odległoœci 500 m.

Łuska naboju Mauser kalibru 7,92x57mm

 

Kolejne wymiarowanie naboju Mausera

 

 

Pakiecik standardowych nabojów Mausera

 

Kolejny pakiecik nabojów Mauser wraz z łódkš

 

 

Ładownice na naboje Mauser