Bagnety stosowane w Mauserze 98k
* ** *** **** ***** **** *** ** *

 

W tej galerii znajdują się zdjęcia bagnetów produkcji polskiej, niemieckiej oraz wszelkie inne np. jugosłowiańskie czy też czeskie.