Inne Modele Mauserów
* ** *** **** ***** **** *** ** *

 

Mauser M63 w wersji przystosowanej dla czołgistów

 

Widok na akcesoria i pas nośny

 

Widok na zamek i komorę zamkową

 

Porównanie z modelem M48

 

Elegancki mały celownik