Stany zachowania i szacunkowa wartość rynkowa Mauserów
* ** *** **** ***** **** *** ** *

 

Dział ten powstał aby pomóc w ocenie stanu egzemplarza karabinka 98k lub podobnego oraz przy jego szacunkowej wycenie.

 

Stan magazynowy - praktycznie najrzadziej spotykany. 99-100% zachowania oryginalnej oksydy na częściach metalowych lub metal polerowany, błyszczący. Wszystkie bicia producenta dobrze widoczne i całkowicie czytelne. Metal najczęściej wytłuszczony smarem. Kolba bez pęknięć, dobrze zakonserwowana, kompletna, zawierająca wycior. Najczęściej można znaleźć egzemplarze europejskie ze stemplem BKA świadczącym o ich fachowej dezaktywacji. Zgodność numerów w tym przypadku jest najczęściej zachowana.

Mauser 98k w stanie magazynowym

 

Stan strychowy - 75-98% oryginalnej oksydy na częściach metalowych. Minimalne wżery po rdzy na całej powierzchni lub ich brak. Sygnatury producenta dobrze widoczne lub lekko zamazane. Kolba minimalnie wytarta, bez pęknięć, kompletna z widocznymi sygnaturami o ile były.

Mauser 98k w stanie strychowym

 

Stan "z wody" - Głównie egzemplarze wyciągnięte z bagna. 46-74% zachowania oryginalnej oksydy na częściach metalowych, średnie wżery na całej powierzchni. Sygnatury lekko zatarte ale czytelne bądź możliwe do rozszyfrowania. Kolba najczęściej kompletna lub prawie kompletna, zazwyczaj bez zachowanych sygnatur.

 

Stan wykopkowy - 0-45% oryginalnej oksydy na częściach metalowych. Głębokie wżery na całej powierzchni metalu. Sygnatury producenta nieczytelne bądź zamazane, rzadko dobrze widoczne. Kolby najczęściej brak lub pozostają jedynie fragmenty.

Mauser 98k - stan wykopkowy

Mauser 98k - stan wykopkowy

Mauser 98k - stan wykopkowy

 

Czynnikiem w znacznym stopniu wpływającym na cenę jest kompletność i zgodność numerów w jednym egzemplarzu. Często spotyka się u kolekcjonerów niemiecki model 98k wstawiony w czeską kolbę, przeważnie spowodowane jest to wysoką ceną oryginalnej.

 

Stan zachowania Szacunkowa cena rynkowa [zł]
Magazynowy niemiecki 98k 1000/1500
Magazynowy czeski vz.29 700/1100
Stany strychowe 500/800
Stan "z wody" 100/250
Stan wykopkowy 50/150
Kolba niemiecka 98k 180/260
Kolba czeska 80/140
Zamek 98k 50(wykop)- 200(strych) - 250(magazyn)
Magazynek z podajnikiem 80(w) - 150(s) - 250 (m)
Bagnet 40(w) - 100/200(s) - 500(m)
Przyrządy celownicze - szczerbinka 20(w) - 80(s) - 100(m)
Przyrządy celownicze - muszka 30(w) - 50(s) - 80(m)
Żelazo bez zamka i magazynka 50(w) - 150(s) - 400(m)